Formátum: 2019-01-18
Formátum: 2019-01-18
Baleset-biztosítási tájékoztató
Időpontja: 2017-09-18

Tisztelt Szülők!
Tájékoztatom, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter mint a Magyar Állam képviselője a Groupama Biztosító Zrt.-vel , az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003. (VIII. 14.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott balesetbiztosítási szerződést kötött.

A Korm. rendelet 1.§- a értelmében baleset-biztosításban részesül minden Magyarország területén állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár 3. életéve betöltésének napjától, 18. életéve betöltésének napjáig.
Ezúton hívom fel figyelmüket a biztosítási jogviszonyra vonatkozó rendelkezésre és arra, hogy a pedagógusok − a helyben szokásos módon −tájékoztassák erről a szülőket.

A biztosító által kiadott ügyfélszolgálati listát, az esetleges beérkező kérdések megválaszolása érdekében az iskola titkárságán érhetik el, ill. ott válaszolnak az esetleges kérdésekre.

Tisztelettel:

dr. Hrutkáné Molnár Monika tankerületi igazgató megbízásából, Sticzné Szántó Ilona igazgató

Gyógytestnevelés
Időpontja: 2017-08-30

Tisztelt Szülők!

Iskolánkban ingyenes gyógytestnevelés foglalkozás indul 2017. szeptember 1-től. A foglalkozást szülői kérésre minden tanuló igénybe veheti.
Gyógytestnevelés javasolt: enyhe ortopédiai elváltozások (scoliosis, Scheuermann kór, hanyag tartás, lúdtalp, stb. ), túlsúly, magas vérnyomás esetén. A gyógytestnevelésre beiratkozott tanulóknak a foglalkozásokon való részvétel kötelező.

Beiratkozással egybekötött szülői értekezlet időpontja: 2017. 09. 5. kedd, 16:30
Helye: Iskolánk fsz. 3-as termében

A foglalkozást Virág Zsuzsanna testnevelő tanár-gyógytestnevelő tanár tartja.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Étkezéssel kapcsolatos tájékoztató
Időpontja: 2017-08-28

Kedves Szülők!
2017. szeptemberétől változások lesznek az étkeztetés terén a pontos költségelszámolások miatt, melyek az alábbiak:
1. A korábbi tanévben megszokott befizetési rendszer abban változik, hogy 2017. szeptember 1-től ismét előre fizetés alapján tudunk étkeztetést biztosítani gyermeküknek, vagyis nem a tárgyhónap térítési díját szedjük be.

Az idei első befizetési időpont:
2017.09.04-05. 7,30-16,30 óra között.

Pótbefizetés:
2017.09.11. 7,30-16,30 óra között.

Az időben (előző nap 10 óráig) lemondott étkezések térítési díját a következő havi befizetésnél tudjuk jóváírni.
Az aznapi lemondásokat nem áll módunkban elfogadni, mivel a megrendelt étel készítése már folyamatban van.

2. Az étkezések igénybevétele 2017.szeptember 1-től a felső tagozatosok számára csak ebédjegy leadása mellett lehetséges. Az ebédjegyet az iskola ebédlőjében az étkezés előtt kell átadni a konyhai személyzetnek.
Az ebédjegyek a befizetést követően kerülnek kiadásra.

3. Az étkezési igények változtatására befizetéskor a következő hónapra vonatkozóan van lehetőség.

4. Az étkeztetésekkel kapcsolatos ügyintézés az iskola udvarában található gazdasági irodában lehetséges személyesen vagy a 30/341-2664-s telefonszámon, illetve e-mailben az alábbi címen: veghneheni@gmail.hu

5. Aki az igényelt étkezések térítési díját nem rendezi a megadott napokon, fizetési felszólítást fogunk küldeni. Amennyiben ezek után sem sikerül rendezni a tartozást, a gyermeknek nem tudunk étkezést biztosítani.

6. Az ebédbefizetések tervezett időpontjait megtekinthetik az iskola honlapján is.

2017/2018-as tanév étkezési térítési díjak tervezett fizetési időpontjai:

2017.

SZEPTEMBER 04-05. pót befizetés: 11-én
SZEPTEMBER 25-26. (az októberi étkezés díja)
- pót befizetés: 29-én
OKTÓBER 24-25. pót befizetés: 27-én
NOVEMBER 27-28. pót befizetés: 30-án
DECEMBER 11-12. pót befizetés: 15-én

2018.

JANUÁR 22-23. pót befizetés: 26-án
FEBRUÁR 19-20. pót befizetés: 23-án
MÁRCIUS 19-20. pót befizetés: 23-án
ÁPRILIS 23-24. pót befizetés: 27-én
Május 21-22. pót befizetés: 25-én

Alsónémedi, 2017.08.25.

………………………………………………
intézményvezető
Alsónémedi Önkormányzati Konyha

Összefoglaló a 2016-2017-es tanévről
Időpontja: 2017-06-30

Hosszú idő telt el a szeptember 1-jei tanévkezdés óta, mire ezek a sorok megjelennek a tanulók már megérdemelt pihenésüket töltik és élvezik a nyár örömeit.
Tavaly augusztus végén megkezdtük a tanév előkészítését: kijelöltük céljainkat, feladatainkat. Hosszú lenne felsorolni, hogy a tanulás mellett milyen egyéb programokat szerveztünk tanulóinknak, ezért a teljesség igénye nélkül csak a legfontosabbakat emelném ki.
Év elején örömmel fogadtuk, hogy a tanév programjait az Országos Széchenyi Emlékév kapcsán iskolánk névadójához köthetjük, valamint az örökös ÖKO-iskolai cím elnyeréséhez. Szeptember 21-én Széchenyi István születésének 225. évfordulója alkalmából „a legnagyobb magyar” előtt tisztelegtünk. Az emlékműsort követően a felsősök projektnapon vettek részt.
Októberben megemlékeztünk az aradi vértanukról, az ünnepi műsoron kívül „13+1” emlékfutást is rendeztünk. Ugyancsak ünnepi műsor keretében tartottuk az október 23-i iskolai és községi megemlékezést is.
Az ősz folyamán immár hagyományosan iskolánk adott otthont a Bolyai matematika-, majd a Bolyai magyar csapatversenynek, ahol tanulóink eredményesen szerepeltek.
Egy új ötlet nyomán hatalmas adventi naptárt készítettünk, amely az aula falán jelezte az ünnep közeledtét. Nagy lelkesedéssel figyelték tanulóink az ablakok kinyitása után előbukkanó érdekes alkotásokat.
Decemberben járt nálunk is a Mikulás, megrendeztük a Mikulás-kupát, sütöttünk mézeskalácsot és lelkesen készültek gyerekeink a karácsonyi ünnepre is.
Január a félévzárás és a felvételik időszaka. Ebben a tanévben került először sor az un. intenzív hét megtartására a nyolcadikosok számára. Ezen a héten nekik csak a felvételi tárgyakból tartottunk órákat nagy számban. Utána elégedettségi kérdőíveket töltöttek ki a tanulók, ezt kielemeztük és megállapítottuk, hogy nagyon hasznosnak ítélték meg a kezdeményezést.
A megmérettetések után egy vidámabb időszak következett: a farsangok ideje. Nagyon ötletes, sőt szép jelmezekbe öltöztek a tanulók és egy jót buliztak a jelmezes felvonulás után. Mint oly sok más programon, most is nagyon sokat segítettek a lelkes szülők is a készülődésben és a lebonyolításban.
Településünk idén ünnepli 950 éves évfordulóját, ennek az ünnepségsorozatnak volt a nyitóműsora a Széchenyi Napok ünnepélyes megnyitója, ahol a 6. évfolyamosok életképek segítségével idézték fel a régi szokásokat, hagyományokat. A műsor további részében érdekes falutörténeti ismertetőt hallhattunk Jobbágy Ilona előadásában. A következő napon került sor a Falutörténeti akadályversenyre, melynek során tanulóink bejárták a falu nevezetes pontjait. Az állomásokon felkért előadóktól tudtak meg érdekességeket a helyszínről, majd számot adtak a hallottakról. Úgy gondoljuk, hogy lakóhelyünk megismertetése az itt élő tanulókkal igazán értékes feladat, ezért szeretnénk hagyományt teremteni a négy évenkénti falutörténeti akadályversenyből.
Ebben a tanévben már harmadszor került megrendezésre a Pénz7 – a pénzügyi tudatosság hete. Iskolánk a kezdetektől csatlakozott a kezdeményezéshez. Diákjaink egy-egy órát foglalkoztak a témával.
Márciusban szép, színvonalas műsorral készültünk nemzeti ünnepünkre, március 15-ére.
Szerveztünk még a tanév során népdaléneklő, majd szavalóversenyt is.
Kihasználva jó adottságainkat több sportesemény, sportverseny is iskolánkban került megrendezésre.
Márciusban a leendő első osztályosok és szüleik számára megtartottuk az „Iskolahívogatót”. Amíg a kicsik játékos foglalkozásokon vettek részt, szüleik tájékoztatást kaptak az iskoláról, és az iskolakezdésről. 51 kis elsőst írattak be iskolánkba. Két osztályt indítunk: szülői igények szerint egy hagyományos és egy egész napos un. „iskolaotthonos”osztályt. Ezt az oktatási formát nálunk tavaly vezettük be, és a szülői visszajelzések szerint jó kezdeményezés volt, elégedettek ezzel a szervezési formával. Ezt igazolja az is, hogy míg tavaly a leendő elsősök harmadának a szülei kívántak élni ezzel a lehetőséggel, idén már a szülők fele igényelte ezt.
Az ÖKO program keretében Zöldőrjáratot szerveztünk, megalakult a Zöldszakkör, mely egész évben egy lelkes kis csapattal végezte a munkatervében meghatározott feladatokat. Megemlékeztünk az Állatok Világnapjáról, a Takarékossági Világnapról, a Víz Világnapjáról, a Madarak és fák Napjáról, a Környezetvédelmi Világnap alkalmából pedig Zsin Géza tanár úr megtartotta három részes előadássorozatának utolsó részét. Előadásai a közvetlen környezetünkben fellelhető madarakról, a természetvédelemről és a környezettudatos magatartásról szólt. Alsó tagozatosaink tavasszal erdei iskolában jártak, ahol természetes környezetben ismerkedhettek a növény és állatvilággal.
Idén is megszerveztük a papír- és az elektronikus hulladékgyűjtést, valamint a falutakarítást.
Új színfolt, hogy az idén a felsősök mellett a 3-4. évfolyamosok is részt vettek a „Világ Legnagyobb Tanórája” c. programon, ahol megismerkedtek a Globális célok a fenntartható fejlődésért témakörrel, amely kapcsolódik az ÖKO-iskolai céljainkhoz is.

A tanév hivatalosan június 15-én befejeződött. A következő napon került sor az iskolai élet egyik legnagyobb szabású eseményére, a ballagásra. Idén a ballagókkal egyetértésben kicsit más hangulatú volt a búcsúzás: felidéztük az elmúlt 8 évük legvidámabb perceit, a ballagók és a vendégek nagy megelégedésére.
Itt is szeretnék köszönetet mondani Szotyori-Kozma Mártának, a szülői munkaközösség elnökének, aki 8 éven át volt segítségünkre. Mivel gyermeke a ballagó tanulók között volt, így mi is búcsút vettünk egymástól, legalábbis egy időre! Mártira mindig, mindenben számíthattunk. Aktívan közreműködött az iskolai dokumentumok véleményezésében, a rendezvények szervezésében, támogatásában. Jó példát mutatva a többi szülőt is sikerült bevonnia a munkába.
Búcsúzunk Jakab Mária kolléganőtől is, aki 40 éves pedagógusi munka után családi okok miatt nyugdíjba vonul. A lelkes, színvonalas tanítói munkája mellett nagy odaadással végezte gyermekvédelmi munkáját is hosszú éveken keresztül. Köszönjük munkáját, jó egészséget, békés, boldog nyugdíjas éveket kívánunk neki családja körében!
Végezetül köszönöm a KLIK Monori Tankerületének, Önkormányzatunknak és az ABÉVA Kft.-nek, hogy biztosították az iskola zavartalan működéséhez szükséges feltételeket.

Szép nyarat, kellemes pihenést kívánok mindenkinek!

Sticzné Szántó Ilona
igazgató

Kötelező és ajánlott olvasmányok listája
Időpontja: 2017-06-27

Tisztelt Szülők!

Iskolánk kötelező és ajánlott olvasmányainak listája letölthető a mellékletből.

Tájékoztató a szeptembertől 7.-es lányok szülei részére
Időpontja: 2017-06-23

Kedves Szülők!
A méhnyakrák megelőzésére szolgáló HPV vírus elleni védőoltásról a letölthető fájlból tájékozódhatnak.

Szlovákiában jártunk
Időpontja: 2017-06-15

Május 31-én, reggel 6:30-kor útnak indultunk Szlovákia felé. Mivel még elég korán volt, halkan ültünk a buszban, ami tőlünk nem megszokott.
Szép lassan magához tért a társaság, előkerült a jókedv és a mosolygós, nevetős arcok.
Első utunk az Aggteleki Baradla-barlanghoz vezetett, ahol az úgynevezett vörös-tói középtúrán vettünk részt. A túra hossza 2300 m volt, közel 100 percet töltöttünk a csodaszép barlangban. Sok, számunkra még ismeretlen érdekességet tudhattunk meg és csodaszép cseppköveket láthattunk.
Következő állomásunk Betlér, azon belül az Andrássy-vadászkastély volt, ahol egy idegenvezetővel egy órát töltöttünk a vadászkastély csodaszép falai között. Betekintést nyertünk a régi grófi életbe, korabeli bútorokat, szobabelsőket, sőt még múmiát is láthattunk itt.
Ezután már a Stara Lesna (magyarul: Felsőerdőfalva) nevű kisfaluba vezetett utunk. Amikor megérkeztünk, a fiúk segítségével kipakoltuk a buszból a bőröndöket, táskákat és mindenki elfoglalta a szobáját. A nagyon finom és kiadós vacsorát egy közeli étteremben kaptuk meg.
Este mindenki jelentkezett a szüleinél, hogy épségben megérkeztünk, és hogy minden rendben van. Fürdés után senkinek sem kellett meleg tej, hogy elaludjunk, mindenki elfáradt.
Másnap enyhén hideg időre ébredtünk. Megreggeliztünk és mindenki összeszedte a túrához szükséges dolgait. Felszálltunk a buszra, ami felvitt minket a Csorba-tó környékére. A tótól egyenesen a Poprádi-tóhoz vezetett túránk. A Tátrában túrázni csodálatos volt! A hegyoldalakon apró patakok és folyócskák csordogáltak. Amikor felértünk a tóhoz, csodaszép látvány tárult elénk. A tó tisztasága, a friss levegő mindenkit elbódított. Pihentünk és gyönyörködtünk a tájban. Ezután elmentünk a szimbolikus temetőbe, ahol a Tátrában elhunyt túrázóknak állítottak emléket.
Mikor lefelé tartottunk a hegyről, szó szerint futottunk le a hegyoldalon, abban a tudatban, hogy vár ott egy busz, amin pihenhetünk. Mire leértünk a hegyről, mindenkinek sajgott a talpa. Miközben a busz felé sétáltunk, lehetőség adódott arra, hogy hűtő mágneseket és hasonló kis ajándékokat vásárolhassunk.
A túra végeztével Késmárk lett az új célállomás. Itt megnéztünk egy Evangélikus Fatemplomot és egy új Evangélikus templomot. Az utóbbiban megtekintettük Thököly Imre sírját is.
Mikor visszaértünk a szállásra a fiúk, a tanárok és a szülők kimentek a közeli focipályára focizni, a lányok pedig egy szülő felügyelete alatt a szálláson maradtak.
A fenséges vacsorát ugyanabban az étteremben fogyasztottuk el, mint az előző napon.
Az utolsó nap reggelén mindenki sietősen pakolt össze. A reggeli után mindenki bepakolt a buszba, majd útnak indultunk Besztercebányára.
Besztercebánya főterén csoportokra osztottak a tanárok minket és a városra vonatkozó feladatokat kellett megoldanunk. Az ott élőktől kellett segítséget kérnünk, így angolul, németül is kipróbálhattuk magunkat
Utunk utolsó állomása már Magyarország volt, az Aquaworld. Egy szép, hosszú út után mindenki boldogan szállt ki a buszból, amikor a fürdőhöz értünk. Nagyon sokat csúszdáztunk és úszkáltunk. Szomorúan jöttünk ki a medencékből és mentünk átöltözni.
Visszaszálltunk a buszra és az iskoláig meg sem álltunk, ahol szülők már izgatottan vártak ránk.
Ezért érdemes volt szorgalmasan tanulni! Köszönjük az Alsónémedi Önkormányzat-
nak ezt a lehetőséget!
Minden gyerek nevében mondhatom, hogy nagyon jól éreztük magunkat és nagyon
hálásak vagyunk, amiért el tudtunk jutni ilyen csodaszép helyekre!
A 6.a osztályosok nevében: Farkas Emese, Tóth Lídia