Iskolánk története

"A falusi népiskolai tanítói tövises pályát mindeddig folytonos ború födözte s már derülni sejtém azt, midőn a jelen országgyűlés a népnevelés ügyét nemes szívére vevé, s a népnevelők méltatlan helyzetét is becses figyelmére méltatván azoknak leendő jobb sorsokról gondolkodik." - írta szép beadványában Halászy Károly református népiskolai tanító 1844 nyarán. 1849-ben Halászy Károlyt golyó általi halálra ítélték és kivégezték a szabadságharc küzdelmeiben való részvételéért.

A II. világháború előtt a mi falunkban is a katolikus és a református egyház tartott fenn egy-egy hatosztályos elemi népiskolát, melyek három-négy tanítóval működtek, összevont osztályokkal. Tanítók voltak a két háború között: Földes Gábor, Gruber Károly, Magyar Sándor, Báló Lipót, Kiss Margit és Lugosi Gyula római katolikusok, Varga Zoltán, Csikesz Endre, Bakos István, Végh Dénes, Gergely Zoltán, Faragó Kálmán, Dobó László, Dobó Lászlóné reformátusok. Nagyon nehéz dolguk volt ebben az időben, hiszen egyszerre 60-70 gyereket is tanítottak. Összesen 231 gyermek tanult a katolikus, 262 a református elemiben.

A II. világháború után nagy erőfeszítéssel, összefogással tudták elkezdeni a tanítást. Így emlékszik erre az időre Lugosi Gyula, iskolánk nyugdíjas igazgatója: "Igaz, kevés volt a pad, s ezért sámlikat, kis székeket, sőt a tüzelőt is a tanulók hozták, de a lényeg az volt, hogy élünk és dolgozhatunk."

1948-ban államosították az iskolákat, és bevezették a kötelező 8 osztályos általános iskolai oktatást. Ekkor lett igazgató Lugosi Gyula, aki már 1941 óta itt tanított. A gyerekek a Kossuth utcai iskola négy, és a Magyari utcai iskola (itt áll ma a takarékszövetkezet épülete) három tantermében tanultak. Az 1949-50-es tanévben például 603 tanulót tanított 14 pedagógus 7 tanteremben. Ez azt jelentette, hogy a gyerekek minden második héten délután jártak iskolába.

A munka a nehézségek ellenére egyre eredményesebb lett, de nagyon hiányzott egy korszerű, új iskolaépület. Hosszú évek teltek el, amíg az elhatározásból valóság vált. 1967-ben kezdődött el az építkezés. 1971-ben kezdődött meg a tanítás az új nyolc tantermes iskolában. Ekkor alakítottak négy napközis csoportot és egy gyógypedagógiai osztályt. 1975-ben újították fel a Kossuth úti iskolát. A Magyari utcai épületben 1981-ben szűnt meg a tanítás. Ekkor változás történt az iskola vezetésében. Lugosi Gyula 40 év után nyugdíjba vonult, Szalkai Lászlóné lett az igazgató. Ebben az időben is sokat javultak a tanulás-tanítás feltételei. Nagy jelentőségű az a számítógép, amelyet 1986-ban kapott az iskola. 1989-ben kezdődött a német nyelv oktatása, majd 1991-től az angol is.

A gyerekek számtalan kirándulás, táborozás mellett ezután minden tanévben nyelvi táborban is fejleszthették tudásukat.

1991-ben Szalkai Lászlóné nyugdíjba vonulása után Zsin Géza lett iskolánk igazgatója. Az 1992-es év újabb mérföldkő iskolánk történetében, ebben az évben április 8-án felvettük a Széchenyi István Általános Iskola nevet. Ekkor kezdődött a minden évben megrendezett Széchenyi Napok sora. A szép tavaszi napokon iskolánk tanulói, a szülők és minden érdeklődő változatos, érdekes programokon vehet részt. 1990 óta testvériskolánk a nagyajtai Kriza János Általános Iskola, a kapcsolatunkat azóta is ápoljuk, hagyománnyá váltak a találkozások, közös programok.

1992-ben elkészült az iskolaővítés, a tetőtérben újabb 8 tanterem épült, amelyek kiváló lehetőséget nyújtottak a nyelvoktatáshoz és a számítástechnika tanításához.
1999-től 2013 júniusáig iskolánk igazgatója Mayer Istvánné volt.

Iskolánk az önkormányzat jelentős anyagi beruházásának köszönhetően (kb. 1 milliárd Ft), új résszel bővült. Az építkezés 2009 májusában kezdődött. Az első szakaszban a régi épületrész helyén 10 korszerű tanterem, 2 fejlesztőterem, fiú technika terem, kis-tornaterem, mellette egy tágas, kb. 500 négyzetméteres aula (galériával) került átadásra 2009 novemberében. Az építkezés második szakasza, egyben az egész építkezés befejezése 2010. március 5-én zárult ünnepélyes átadással, melynek része volt az új sportcsarnok avatása is.

A következő évben került sor a megmaradt épületrész külső hőszigetelésére és színezésére.

2012-ben a meglévő műfüves pálya (a képviselőtestület tiszteletdíjából épült 2006-ban) köré atlétikapályát építtetett az önkormányzat. A korszerűsítés részeként új kerékpár-tároló és az udvar egy részén térkövezés (vízelvezetéssel), a játszótér kialakítása, illetve az iskola előtti parkosítás valósult meg.

Az iskola előtti parkolórész átépítése, csapadékvíz elvezetése a 2013-as évben történt.

A 2013-14. tanévet Sticzné Szántó Ilona igazgatónő vezetésével kezdtük.
Források:
Alsónémedi története és néprajza
Alsónémedi XX.századi történelme
Az alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola évkönyve 1996